Eerst op zoek naar de mens achter de klacht

Lily Nieuwenhuizen (1957) adviseert sinds 1998 particuliere cliënten, bedrijven en instellingen in vraagstukken over leven, gezondheid, welbevinden en reïntegratie. Voordien voerde zij twintig jaar haar eigen praktijk voor fysiotherapie en acupunctuur, waarin haar overtuiging groeide dat de weg naar verbetering of genezing niet moet worden gezocht in symptoombestrijding, maar in de mens achter de klacht. Haar speciale interesse werd gewekt door de psychosomatiek en de gevolgen daarvan voor leven en werk.

De opleiding psychologie van Jung en diverse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei hielpen Lily te breken met het vertrouwde, en nieuwe wegen in te slaan. Zo is zij een van de grondleggers van het prachtige Adamas Inloophuis waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor lotgenotencontact, creatieve activiteiten en therapie.