Naast op maat gesneden adviezen biedt Bya ook counseling die naadloos aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Dat kunnen particuliere klanten zijn, maar ook bedrijven en organisaties met hun werknemers.

Deelnemer geeft grenzen aan

Bya Counseling werkt vanuit de overtuiging dat de weg naar verbetering altijd uit de deelnemer zelf moet komen. Pas wanneer iemand zijn eigen gevoelens onderkent, bewust én onbewust, kan een begin worden gemaakt met het zoeken naar de gewenste balans. Bya houdt haar cliënten daarbij een spiegel voor, waardoor mensen zichzelf beter leren kennen. 'Kun je nog wel verklaren waarom je altijd zo moe bent', 'bén je wel zo gelukkig binnen je relatie of in je werk' of 'waarom heb je toch steeds het gevoel dat je je moet bewijzen': dat zijn vragen waarop Bya samen met de deelnemer het antwoord zoekt. De cliënt houdt daarbij de regie over hoever hij of zij wenst te gaan en welke behandelingsmethodieken daarbij de voorkeur genieten.